กพช.ดึงเงินTake or Payก๊าซฯเมียนมา1.35หมื่นล.ลดค่าไฟ22สต./หน่วยจับตาLPGก.พ.จ่อขยับ

เศรษฐกิจ (ในประเทศ - ต่างประเทศ)

กพช.เคาะดึงเงิน Take or Pay 1.35 หมื่นล้านบาทจากแหล่งก๊าซเมียนมาดูแลค่าไฟปี 2565 ที่เป็นขาขึ้นโดย คิดเป็นการลดค่าไฟได้ 22 สต.ต่อหน่วย ก.พลังงานลั่นตรึงดีเซล 30 บาทต่อลิตรตามแผนเดิมและแย้มจ่อขยับ LPG เป็นขั้นบันได ก.พ.นี้ พร้อมวางแนวทางรับมือก๊าซเอราวัณสะดุดทั้งจัดหาก๊าซฯแหล่งอื่นๆในอ่าวไทย JDA เพิ่ม เลื่อนแม่เมาะหน่วยที่ 8 เร่งน้ำงึม 3 เปิดทางนำเข้าLNG เพิ่ม

นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ที่ประชุม คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ(กพช. ) ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานวันนี้(6ม.ค.) มีมติเห็นชอบการจัดสรรผลประโยชน์บัญชี Take or Pay แหล่งก๊าซธรรมชาติเมียนมา โดยให้นําเงินผลประโยชน์ของบัญชี Take or Pay ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 จํานวน 13,594 ล้านบาทคืนภาครัฐทั้งหมดไปช่วยอุดหนุนค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft) โดยนําส่งเงินและลดราคาค่าก๊าซธรรมชาติให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เพื่อลดค่าไฟฟ้าให้กับประชาชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินการดังกล่าว

“ นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงพลังงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำกับดูแลราคาพลังงานทั้งค่าไฟฟ้า ราคาน้ำมันในปี 2565 เพื่อไม่ให้กระทบต่อค่าครองชีพประชาชน โดยให้เกิดความมั่นคงและไม่ขาดแคลน ซึ่งเบื้องต้นกพช.เห็นชอบเงินจัดสรรบัญชีผลประโยชน์ Take or Pay แหล่งก๊าซจากเมียนมา 1.35 หมื่นล้านบาทจะช่วยลดค่าไฟฟ้าได้หากลดทันทีจะคิดเป็น 22 สตางค์ต่อหน่วย อย่างไรก็ตามกระทรวงพลังงานยืนยันที่จะตรึงดีเซลไม่เกิน 30 บาทต่อลิตรซึ่งล่าสุดกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเตรียมกู้มาเสริมสภาพคล่อง 2 หมื่นล้านบาทเพื่อตรึงราคาถึงสิ้นมี.ค.65 ส่วนกรณีราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว(LPG) ที่ตรึงราคา 318 บาทต่อถัง 15 กิโลกรัม(กก.)จนถึงสิ้นม.ค.จากนั้นจะมีการพิจารณาปรับโครงสร้างราคาโดยการทยอยปรับขึ้นเป็นขั้นบันไดเพื่อลดภาระเงินอุดหนุนต่อไป”นายกุลิศกล่าว

นอกจากนี้ที่ประชุมกพช.ยังได้พิจารณาแนวทางการบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านการผลิตก๊าซแหล่งเอราวัณ(G1/61) ที่จะสิ้นสุดสัญญาสัมปทานเม.ย. 65 ที่บริษัท ปตท.สผ. อีดี ในฐานะผู้ดำเนินการรายใหม่ภายใต้สัญญาแบ่งปันผลผลิต และบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ผู้รับสัมปทานรายเดิมได้ลงนามในข้อตกลง ความร่วมมือช่วงเปลี่ยนผ่านการผลิตแล้วแต่กำลังการผลิตก๊าซฯระยะแรกจะลดต่ำมาอยู่ระดับ 500-600 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันจาก 800 ล้านลบ.ฟุตต่อวันกพช.จึงเห็นชอบแนวทางที่จะดูแลความมั่นคงไม่ให้เกิดการขาดแคลนและกระทบต่อค่าไฟฟ้า จึงให้พิจรรณาจัดหาแหล่งก๊าซธรรมชาติเพิ่มเติมตามความสามารถของแหล่งก๊าซฯที่มีศักยภาพในอ่าวไทยและพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย(JDA)

นอกจากนี้ยังพิจารณาเลื่อนแผนการปลดโรงไฟฟ้าแม่เมาะของกฟผ.หน่วยที่ 8 กำลังผลิต 300 เมกะวัตต์ออกไปจากเดิมสิ้นสุด 31 ธ.ค.64 เป็นสิ้นสุด 31 ธ.ค.65 ที่จะช่วยลดการผลิตไฟจากก๊าซธรรมชาติเนื่องจากเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหิน ขณะเดียวกันจะรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนส่วนเพิ่มจากผู้ผลิตไฟฟ้าขาดเล็ก และเล็กมาก(SPPและVSPP) จากสัญญาเดิมกลุ่มชีวมวลให้เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 400 เมกะวัตต์ และจะเปลี่ยนการใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติมาเป็นดีเซลและน้ำมันเตา โดยให้ดูตามสถานการณ์ว่าช่วงใดจะใช้ก๊าซธรรมชาติ(LNG)ที่เหมาะสมและช่วงใดควรใช้น้ำมันซึ่งเน้นราคาต่ำเป็นสำคัญ ขณะเดียวกันยังพิจารณาให้เร่งการรับซื้อไฟฟ้าจากเขื่อนน้ำงึม 3 ของสปป.ลาวที่มีแผนดำเนินการปี 2566 ให้ผลิตไฟส่งไทยมากขึ้นและเร็วกว่ากำหนดโดยจะมีการเจรจาต่อไป โดยจะมีคณะอนุกรรมการฯที่มีตนเป็นประธานบริหารอย่างใกล้ชิด

“ก๊าซฯG1ที่ต้องผลิต 800 ล้านลบ.ฟุตต่อวันการลงนามล่าช้าการผลิตก็คงเหลืออยู่ 500 ล้านลบ.ฟุตต่อวันระยะแรกกบง.มีมติไปแล้ว 23 ธ.ค.64ให้นำเข้า LNG 4.5 ล้านตันมาชดเชยโดยปตท.และShipper รายอื่นแต่ตอนนี้ราคาผันผวนShipper อื่นยังไม่มีใครแจ้งนำเข้า ก็กำลังหารือว่ายอดจะตกลงไปเท่าใดแน่หากต่ำกว่าก็ต้องดูว่าพอเพียงไหม นำเข้าเพิ่มอย่างไร”ปลัดกล่าว

นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กล่าวว่า กพช. ได้เห็นชอบ เกณฑ์ราคานำเข้า LNG (LNG Benchmark) สำหรับกลุ่มที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (Regulated Market) สำหรับสัญญาระยะยาวและ/หรือสัญญาระยะกลาง ได้เป็น 3 รูปแบบ ดังนี้ 1) สมการในรูปแบบเส้นตรงที่อ้างอิงราคาน้ำมัน (Oil linked linear formula) 2) อ้างอิงราคาก๊าซธรรมชาติ (Gas linked linear formula) และ 3) Hybrid ซึ่งอ้างอิงทั้ง 1 และ 2 โดยจะนำเสนอ กพช. เพื่อพิจารณาต่อไป และมอบหมายให้ กกพ. เป็นผู้กำกับดูแล

อ้างอิง
https://m.mgronline.com/business