พณ.คุมเข้มราคาสินค้า จัดทัพสายตรวจปูพรมตรวจทั่วประเทศ ลั่นพบทำผิดจับปรับติดคุก

เศรษฐกิจ (ในประเทศ - ต่างประเทศ)

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ตามที่ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์ มีนโยบายให้ติดตามสถานการณ์ด้านราคาและปริมาณสินค้าอย่างใกล้ชิด โดยได้มีข้อสั่งการให้ตั้งคณะทำงานกำกับติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าแก้ไขปัญหาและดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนและกระทำความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (War room) โดยมีปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นประธาน มีรองปลัดกระทรวงพาณิชย์และอธิบดีทุกกรมในกระทรวงพาณิชย์เป็นคณะทำงาน มีอำนาจหน้าที่ 3 ด้าน ได้แก่ (1) ติดตามสถานการณ์ราคาสินค้า (2) แก้ไขปัญหาราคาสินค้า และ (3) ดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่กระทำความผิด

ทั้งนี้จากการประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 คณะทำงานฯ เห็นควรให้บูรณาการเจ้าหน้าที่จากทุกกรมของกระทรวงพาณิชย์จึงได้มีการจัดชุดสายตรวจกระทรวงพาณิชย์รวม 55 ชุด ออกตรวจสอบในพื้นที่ 50 เขตทั่วกรุงเทพฯเป็นประจำทุกวัน เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2565 เป็นต้นไป ซึ่งจะมีการกำชับให้ผู้ประกอบการปิดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจนและห้ามจำหน่ายสินค้าสูงเกินสมควร หากตรวจพบการกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด กรณีไม่ปิดป้ายแสดงราคามีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท กรณีจำหน่ายสินค้าราคาสูงเกินสมควร กักตุนสินค้า และปฏิเสธการจำหน่ายต้องโทษจำคุก 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ขณะที่ในส่วนภูมิภาคมีผู้ว่าราชการจังหวัดของแต่ละจังหวัดในฐานะหัวหน้าคณะทำงาน War room ส่วนภูมิภาค ดำเนินการจัดชุดสายตรวจโดยบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานพาณิชย์จังหวัด สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด เป็นต้น ตรวจติดตามสถานการณ์ด้านราคาและปริมาณสินค้าอย่างใกล้ชิด และดำเนินคดีกับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายโดยทันที ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นการจำหน่ายสินค้าและบริการที่ไม่เป็นธรรม สามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ

อ้างอิง
https://siamrath.co.th