กรุงศรีฯ ประกาศแผนปี’65 เติบโตสินเชื่อ 3-5% คุมหนี้เสีย 2.6%

เศรษฐกิจ (ในประเทศ - ต่างประเทศ)

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ประกาศเป้าหมายทางการเงินปี’65 ตั้งเป้าเติบโตสินเชื่อ 3-5% ด้านพอร์ตสินเชื่อรายย่อยอยู่ที่ 50% ของสินเชื่อรวม รักษาหนี้เสียอยู่ในกรอบ 2.6% ด้านส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 3.1-3.3% ฟากรายได้ค่าธรรมเนียมทรงตัว

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ธปท.) เรื่องประกาศเป้าหมายทางการเงินปี 2565 และเตรียมแถลงข่าวในช่วงเช้าวันนี้

โดยตั้งเป้าการเติบโตเงินให้สินเชื่ออยู่ที่ 3-5% โดยมีสัดส่วนสินเชื่อรายย่อยต่อสินเชื่อรวมราว 50% และส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิอยู่ที่ 3.1-3.3% ขณะที่การเติบโตของรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยทรงตัว

ขณะที่ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ยต่อรายได้รวมคาดอยู่ในระดับกลางหรือราว 40% โดยยังมีสัดส่วนการตั้งสำรองต่อสินเชื่อรวมอยู่ที่ 150-160 bps และอัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพอยู่ที่ราว 2.6% สำหรับอัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพอยู่ที่ 150%

ทั้งนี้เป้าหมายทางการเงินดังกล่าวเป็นการคาดการณ์ของธนาคารเบื้องต้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

กรุงศรีฯ ประกาศแผนปี’65 เติบโตสินเชื่อ 3-5% คุมหนี้เสีย 2.6%

อ้างอิง
https://www.prachachat.net/finance